Ajankohtaista

Nuoren palkkaaminen

Nuoren palkkaaminen järjestötyöntekijäksi 1 vuoden ajaksi Ray:n tuella Paikka auki avustusohjelmasta keväällä 2016.

Kuusamon Mielenterveyden Tuki Ry

Kuusamon Mielenterveyden Tuki Ry on vapaaehtoista mielenterveystyötä tekevä, mielenterveyden palveluja käyttävien edunvalvontayhdistys, joka tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on kuusamolaisten mielenterveyden edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa vertaistukeen perustuvalla toiminnalla mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen ja muille mielenterveyden häiriöistä kärsimään joutuneille kuntoutus-, loma- ja virkistystoimintaa, tukea ja neuvontaa sekä vaikuttamistoimintaa erilaisten elämässä pärjäämiseen ja työllistymiseen liittyvien tukipalvelujen avulla.

Kehittämistoiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksella, Kuusamon kaupungin avustuksella ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella.

Kuusamon Mielenterveyden Tuki Ry. kuuluu Mielenterveydenkeskusliiton jäsenjärjestöihin (www.mtkl.fi). Lisäksi yhdistys on mukana Hyvän mielen verkostossa ja Koillismaan tiimissä (www.hyvanmielentalo.fi) sekä jäsenenä Hyvän mielen talo ry:ssä (www.hyvanmielentalo.fi) ja Suomen  Mielenterveysseurassa (www.mielenterveysseura.fi).

Toimipisteet

Hyvän Mielen Palveluasema toimii vapaaehtoisen mielenterveystyön keskuksena. Lue lisää...

Kierrätysmyymälä Löytölä, Kuusamon keskustassa, ottaa lahjoituksena vastaan kierrätystavaraa ja myy käyttökelpoista tavaraa myymälässään. Lue lisää...

 

 
Nuoren palkkaaminen

Nuoren palkkaaminen järjestötyöntekijäksi 1 vuoden ajaksi Ray:n tuella Paikka auki avustusohjelmasta keväällä 2016.