Ajankohtaista

Nuoren palkkaaminen

Nuoren palkkaaminen järjestötyöntekijäksi 1 vuoden ajaksi Ray:n tuella Paikka auki avustusohjelmasta keväällä 2016.

Hyvän Mielen Palveluasema

Kuusamon Mielenterveyden Tuki Ry:n ylläpitämä Hyvän Mielen Palveluasema toimii vapaaehtoisen mielenterveystyön keskuksena: toimisto-, ryhmä-, kokous-, vapaa-ajanvietto-, harrastus-, ruokailu-, kahvila-, alihankinta- ja työtoimintatilana sekä Koillismaan alueen vapaaehtoisen mielenterveysjärjestötoiminnan tukipisteenä.

Toimintamuotoja

  • koulutus-, kurssi-, tiedotus-, neuvonta-, valistus-, ym. tilaisuudet suurelle yleisölle, jäsenistölle, omaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille
  • opinto-, kulttuuri- ja virkistysmatkat sekä tuetut lomat
  • vertaistukitoiminta, kerhot ja oma-aputoiminta
  • harrastustoiminnat: lasinsulatus, ompelu, kudonta, bingo, rentoutus, karaoke, pelaaminen, elokuvat, maalaus, liikunta, kankaanpainanta, atk, marjastus, kasvi- ja perunamaa ym.
  • työtoiminnat
  • mahdollisimman laajan tuen tarjoaminen mielenterveyskuntoutujille, omaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille